Haugesundsmøte: Digitalisering for å fremme internasjonalisering

I avdelingsmøtet i Haugesund skal vi diskutere internasjonalisering. I min presentasjon vil jeg dele mine erfaringer og strategier for å introdusere digitalisering i mine kurs, og hvordan det kan bidra til å fremme internasjonalisering i vår institutt.

Jeg skal fokusere på fire ulike strategier som jeg prøver å bruke i mine kurs. Først vil jeg dele med dere de digitale verktøyene jeg bruker i kursene mine, og prosjektet mitt om å lansere en europeisk master i grønn økonomi og digitalisering. For det andre vil jeg dele prosjektet mitt med å lansere en europeisk utdanningsplattform. For det tredje vil jeg forklare min strategi for å skape en digital klynge ved HVL. Til slutt vil jeg dele med dere Lysdagen Conference-prosjektet der studentene mine presenterer appene som er utviklet på kursene mine for startups inkubatorer og bedrifter innen digital og bærekraftig sektor.

Alle disse initiativene tar sikte på å gjennomføres i samarbeid med professorer ved vårt institutt og i samarbeid med andre institutter ved HVL.

På slutten av presentasjonen min vil jeg gjennomføre en liten spørreundersøkelse og en prat for å samle inn litt verdifull informasjon, og for å vise dere hvordan utdanningsplattformen Forward kan være nyttig på ulike nivåer innen HVL.